PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ


PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po provedení rezervace je potřeba uhradit částku 100 % za ubytování. Rezervace je závazná až po připsání celé platby na náš účet. Platbu Vám potvrdíme a zašleme další informace. V případě, že platba není uhrazena ve smluveném termínu, má ubytovatel právo obsadit tento termín jinými hosty.

V případě zrušení rezervace ze strany hosta je nutno toto provést e-mailem.
V případě zrušení do 41 dnů před začátkem pobytu, je možné se písemně domluvit na jiném, jednom, závazném termínu čerpání ubytování.
V případě zrušení 40 dnů a méně před začátkem pobytu, je platba nevratná v plné výši a není možný náhradní termín. Jedinou možností je, že host za sebe pro tento termín zajistí jiného hosta.
Doporučujeme budoucím hostů pojištění pro zrušení pobytu z jakéhokoli důvodu.

Ceny vždy obsahují příslušnou DPH.

POJIŠTĚNÍ

V případě, že se stane a něco rozbijete, jsme pro tento případ pojištěni a je nutné nás o tomto také ihned informovat. Drobné škody do 5.000 Kč řešíme na místě (skleničky, lahve, vybavení atd.). Za úrazy, poškození a zničení majetku vůči třetí osobě, za škody způsobené přírodními živly a za škody s těmito událostmi spojené, neodpovídáme. Doporučujeme také pojištění pro zrušení pobytu z jakéhokoli důvodu.

UKONČENÍ POBYTU ZE STRANY UBYTOVATELE

/nevzniká nárok na vrácení platby za ubytování v celém zaplaceném termínu/
1/ při navýšení počtu ubytovaných osob bez domluvy s ubytovatelem
2/ při porušení zákazu rozdělávání ohně v chalupě a ve dvoře (dřevo, brikety, plyn)
3/ při porušení zákazu kouření v chalupě (kouření cigaret je povoleno pouze na dvoře)
4/ při zničení a poškození majetku ubytovatele
5/ při používání vlastních topidel nebo jiných nestandardních elektrických zařízení
6/ při vnášení burčáku a dalších rozkvašených nápojů do celé chalupy
7/ při výskytu jakýchkoli zvířat hostů v objektu chalupy

PŘÍJEZD HOSTŮ

V čase 16.00 – 18.00 hodin nebo dohodou.
První přijíždějící hosté složí v hotovosti vratnou kauci 5.000 Kč.
První hosté jsou seznámeni s provozem chalupy, možnostmi degustací, stravování a parkování aut.

ODJEZD HOSTŮ

V čase 11.00 hodin, nebo dohodou.
Hosté zanechají společné prostory ve stejném stavu, jak do nich přišli, v opačném případě je účtován poplatek za úklid 250 Kč/osoba. Celou chalupu, včetně klíčů, od hostů převezme odpovědná osoba ubytovatele a provede vyúčtování kauce.  Pokud se na něco chcete zeptat, či byste rádi něco jinak, obraťte se na nás okamžitě a neodkládejte to. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezký pobyt na jižní Moravě a na Vrbici obzvláště.

DALŠÍ INFORMACE

Při odchodu z chalupy vypínejte světla a další spotřebiče a zavřete všechny dveře, a to i ty do dvora. Větrejte okny se sítěmi, vyhnete se tak nevítaným návštěvám, jako jsou komáři, kočky a hlodavci. Na dvoře nenechávejte přes noc nočním tvorům zbytky jídel, nápojů ani použité nádobí. Je-li něco nefunkční nebo rozbité, neprodleně nás, prosím, o tomto informujte. Nábytek a další zařízení sami nepřemísťujte. Ztráta klíčů je zpoplatněna částkou 3.000 Kč. Noční klid je na dvoře chalupy a před chalupou od 22.00 do 7.00 hodin. Platí přísný zákaz rozdělávání ohně!

Za Levandulovou chalupu
Pavla Bukovská, provozní
Luboš Maštalíř, majitel